ANUNT RECRUTARE PERSONAL

iul. 1, 2022 Anunturi

ASOCIATIA INEDITRAVEL selectează, în vederea angajării pentru perioada iulie 2022-decembrie 2023, 3 experti în cadrul proiectului „ Cetatenie activa si interactiva la Vladesti”, Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 -2020.

Posturile disponibile sunt:

1. Manager de proiect – (COR 242101 manager proiect) cu experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii superioare.

2. Expert grup tinta – (COR 333906 asistent relatii publice si comunicare) cu experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii medii.

 3. Expert activism civic – (COR 333906 asistent relatii publice si comunicare)            cu   experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii medii .

ATRIBUTII POSTURI CONFORM CERERII DE FINANTARE

 1. Atribuții Manager de proiect

– Asigura implementarea cu succes a proiectului in conformitate cu obiectivele propuse, planul de activitati si indicatorii stabiliti prin proiect

– Asigura coordonarea echipei de implementare si respectarea planului de activitati conform obiectivelor si calendarului stabilit

– Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului.

– Monitorizeaza indeplinirea responsabilitatilor asumate de membrii echipei de implementare

– Asigura comunicarea cu AMPOCA prin respectarea obligatiilor contractuale asumate

– Este responsabil de corectitudinea si legalitatea intocmirii documentatiei in cadrul proiectului

– Organizeaza intalniri de evaluare si monitorizare a proiectului

– Participa la intâlnirile de lucru ale echipei de implementare

 • Atributii Expert activism civic
 • Planifica si organizeaza desfasurarea intalnirilor cetatenesti
 • Colaboreaza cu partenerii si expertii din cadrul proiectului pentru buna organizare si desfasurare a intâlnirilor cetatenesti si a altor activitati de relationate cu aceastia;
 • Planifica și stabileste tematica discutiilor in functie de tipologia participantilor
 • Mediaza discutiile intre participant si consemneaza propunerile acestora referitoare la temele de interes
 • Intocmeste rapoarte de activitate, fise de pontaj, dosare livrabile, pentru activitatile prestate, daca este cazul;
 • Intocmeste orice situatii solicitate de managerul de proiect;
 • Participa si contribuie la organizarea si implementarea altor activitati din cadrul proiectului, la solicitarea managerului de proiect.
 • Respectă principiul egalității de șanse și de gen și principiul tratamentului nediscriminatoriu în relația cu echipa proiectului, persoanele din grupul țintă, respectiv beneficiarii directi
 • Atributii Expert grup tinta
 • Identifica, recruteaza si selecteaza grupul tinta conform cu indicatorii si specificatiile din cererea de finantare;
 • Inregistreaza membrii grupului tinta conform cu instructiunile si regulamentele specifice in vigoare si gestioneaza documentatia specifica activitatii de selectie, identificare, inregistrare a grupului tinta;
 • Stabileste relatii de parteneriat si colaborare cu diverse institutii, in scopul identificarii si recrutarii grupului tinta;
 • Desfasoara sesiuni de informare asupra grupului tinta cu date referitoare la proiect, detalii de desfasurare a cursurilor, contribuind la asigurarea unei proceduri decizionale, transparentă, echidistantă și obiectivă;
 • Sprijina membrii grupului tinta in completarea documentelor specifice inregistrarii ;
 • Gestioneaza si raspunde de intocmirea corecta a dosarului fiecarui membru grup tinta;
 • Intocmeste si gestiooneaza documentele referitoare la inscrierea grupului tinta la cursurile de formare
 • Monitorizeaza grupul tinta , se va asigura de prezenta si mentinere

Dacă sunteți interesat/ă, așteptăm să ne transmiteți un e-mail însoțit de un CV, la adresa: asociatia.ineditravel@gmail.com.
În procesul de selecție vom acorda șanse egale tuturor candidaților, având în vedere îndeplinirea cerințelor postului.

Procedura de recrutare este disponobilă la urmatorul link : https://ineditravel.ro/procedura-recrutare.pdf

Data limită de trimitere a aplicațiilor: 05 iulie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *